ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี 300

วันที่ 23-25 มี.ค.2561 เวลา 10.00-12.00 น.และ13.00-16.00 น.

โรงพยาบาลสัตว์อรรถพงศ์ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 300 ตัว โดยให้บริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา 3 วัน วันละ 100 ตัว ผู้สนใจสามารถมารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลสัตว์อรรถพงศ์ กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการอย่างมากมาย นอกจากฉีดวัคซีนฟรีแล้ว ยังได้รับคำแนะนำดีๆ จากสัตวแพทย์ของเราด้วย ช่วงนี้ฤดูร้อนปีนี้ เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยง รวมทั้งผู้คนในสังคมได้ปลอดภัยห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่สนใจกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้า สวัสดีค่ะ