โรคทั่วไปทางอายุรกรรม

โรคทั่วไปทางอายุรกรรม

- โปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

- ตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงทั่วไปทางอายุรกรรม

- ตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ และชุดตรวจโรคสำเร็จรูป