โรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง

ขอบข่ายการบริการ

ซึ่งจะเริ่มที่การทำการวินิจฉัย โดยการเจาะดูดเซลล์ การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษา โดยการผ่าตัด

หรือใช้เคมีบำบัด รวมทั้งการดูแลสัตว์ป่วยที่มีกลุ่มอาการข้างเคียงของมะเร็ง และการแนะนำเจ้าของในการดูแลสัตว์ที่เป็นมะเร็ง

- โรคมะเร็งผิวหนัง

- โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ลิวคีเมีย

- โรคมะเร็งเต้านมในสุนัขและแมว

- ก้อนเนื้องอกที่อวัยวะสืบพันธุ์

- โรคมะเร็งลูกอัณฑะ

- โรคมะเร็งในช่องปาก

- โรคมะเร็งกระดูก