โรคระบบขับถ่ายปัสสาวะ

โรคระบบขับถ่ายปัสสาวะ

ขอบข่ายการบริการ

- การประเมินสภาพการทำงานของไต โดยการตรวจเลือด เอนไซม์ในน้ำเลือด และปัสสาวะ

- การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ช่องท้องและกระเพาะปัสสาวะ เพื่อนำไปสู่การรักษาโรคไตอักเสบระยะเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง

- การตรวจนิ่วในไต กระเพาะปัสสาวะ หรือท่อปัสสาวะ ทำการรักษาโดยทางยา หรือ การผ่าตัด ตลอดจนให้คำแนะนำด้านโภชนาการบำบัด