โรคระบบเลือด

โรคระบบเลือด

ขอบข่ายการบริการ

- ภาวะเลือดจาง เนื่องจากการขาดสารอาหาร โรคพยาธิในเม็ดเลือดซึ่งติดต่อผ่านทางเห็บ โรคติดเชื้อต่างๆ รวมทั้งการบกพร่องของไขกระดูก เริ่มการวินิจฉัยตรวจเลือด และนำไปสู่การรักษา

- การตรวจการแข็งตัวของเลือด ในกรณีที่สัตว์ได้รับสารพิษ

- การตรวจการเข้ากันได้ของหมู่เลือด เพื่อนำไปสู่การบริการถ่ายเลือด เมื่อสัตว์มีภาวะ เลือดจางเข้าขั้นวิกฤต