เวลาเปิด - ปิด

วันจันทร์ - วันเสาร์                    9.00 - 21.00

วันอาทิตย์                                  9.00 - 19.00

สัตวแพทย์ประจำคลีนิคเฉพาะทางโรคมะเร็ง คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย